Är du intresserad av ett examensjobbs- eller praktiksamarbete hos Eurocon?
Är du student och läser till högskole- eller civilingenjör inom exempelvis maskinteknik, el, automation, kemi eller energiteknik?

På Eurocon tror vi att examensarbeten och praktikperioder är ett vinnande koncept, både för att knyta kontakter med framtidens arbetskraft och för att utveckla vår verksamhet och låta den influeras av ny kunskap.

Majoriteten av dessa samarbeten sker i samverkan med någon av våra kunder.
Som student blir du tilldelad en handledare och involveras sedan i ett projekt med en projektgrupp. När det gäller examensarbeten är det bra om du, i din ansökan, formulerar en idé eller ett problemområde som du är intresserad av att titta närmare på.

Möjligheter inom Eurocon
Vi finns på ett tiotal platser i landet och kan beroende på beläggning i projekten ta emot studenter till de flesta orterna. Vi har gott renommé bland våra kunder och får oftast många intressanta uppdrag i olika storlekar och former.

Eurocons primära mål med studentsamarbeten är att kunna anställda den/de kandidater vi valt att ta emot efter avslutade studier. Vardagen som teknisk konsult hos Eurocon är ofta hektisk och kan innehålla en del resor. I gengäld bygger du dock upp ett stort kontaktnät och har möjlighet att skaffa massvis av kunskap och kompetens längs vägen.

Vi värnar om våra medarbetares välbefinnande och satsar därför på att regelbundet genomföra aktiviteter, både på avdelnings-, kontors- och koncernnivå. Som anställd tar du också del av ett förmånspaket som bland annat innehåller ett generöst friskvårdsbidrag, massage, bonussystem, pensionsrådgivning, förstärkt föräldrapenning och mycket mer.

Share links


Log in and send an open application

Return to job vacancies